Een creatief generalist, die met gebruikmaking van het opgebouwde netwerk, als “out of the box” denker en entrepreneur constant uitdagingen ziet.

A.G.J.M. (André) HAMMER

Een creatief generalist, die met gebruikmaking van het opgebouwde netwerk, als “out of the box” denker en entrepreneur constant uitdagingen ziet.

IDEAAL

Dat iedere burger persoonlijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid draagt en bereid is het gedrag daarop aan te passen.

DOEL

Te komen tot een meer homogene samenleving, die bestaat uit individuen welke zich bewust zijn van hun rol en het feit dat gezamenlijkheid leidt tot 1+1=>2.

Hoe

Het gezegde “het doel heiligt de middelen” is plotseling actueler dan ooit. Toch moeten zelfs grootscheepse maatschappelijke veranderingen in kleine stapjes worden verpakt. Alleen dan zal er voldoende draagvlak ontstaan en wordt er een “zwaan kleeft aan” gevolg bereikt. Er zal dus gezocht moeten worden naar deelprojecten die serieel of parallel opgepakt worden en grotere groepen en/of de politiek aanspreken. Publiek, private partnerschappen kunnen hieraan bijdragen.

Trans-sectoraal ontwikkelen staat helaas op een laag pitje.

Middelen

Technologisch is de sky the limit. De afstand tussen technologische ontwikkeling en maatschappelijke implementatie groeit echter (wederom) exponentieel. Trans-sectoraal ontwikkelen staat helaas op een laag pitje. Dit impliceert dat er geprobeerd moet worden, met bewuste uitdagingen, de industrie voor het idee te winnen om gerichte producten te ontwikkelen waar een aantoonbare markt voor bestaat.

Anderzijds moet het individu de meerwaarde van participatie gaan zien door het persoonlijke profijt, in welke vorm ook, voor ogen te krijgen.

CURRICULUM VITAE

Na een technische opleiding (WO), een omscholing naar IT, juridische/economische opleiding (WO), een proefschrift over verkeersmanagement en een wetenschappelijke positionering werd duidelijk dat in feite alles draait om het vermogen menselijk gedrag positief (en dus geaccepteerd) te beïnvloeden. Dit kan uitsluitend op transparante wijze en mag nimmer verdekt gebeuren!

Diverse (top)positioneringen bij overheid, bedrijfsleven en wetenschap zowel nationaal als internationaal brachten een rijkdom aan ervaringen en levenslessen. Reden om het vergaarde goed nu maatschappelijk te delen en ten dienst te brengen.

 • PL Hard- en softwareontwikkeling
 • PL ICT-beleid (hard- en software in grote organisaties).
 • Participatie in diverse (inter)nationale stuurgroepen, adviesraden, colleges
 • Spreker en universitairdocent (inter)nationaal
 • Participatie en organisatie (wereld)evenementen vb. EXPO2000 Hannover
 • Diverse leidinggevende (inter)nationale functies (RvB, CEO, Directeur en CIO)
 • Diverse commissariaten.
 • Opzet publieke, private (en wetenschappelijke) samenwerkingen.
 • Oprichter/aandeelhouder diverse (inter)nationale ondernemingen.
 • VRI  (Vereniging van RegisterInformatici)
 • Stichting CHC LvV  (CultuurHistorischCentrum Land van Vollenhove)
 • CHP  (CultuurHistorischPlatform Steenwijkerland)
 • PCS  (Platform Cultuur Steenwijkerland)
 • Stichting KZV  (Kroesewerf Zuiderzeeschepen Vollenhove)
 • Stichting IL  (Innovatie Lokaal)
 • Gemeenteraad Lelystad
 • WDOD  (Waterschap Drents Overijsselse Delta)
 • Vereniging VOC  (VollenhoofsOndernemersClub)
 • OPS  (OndernemersPlatformSteenwijkerland)
 • SWW  (Stichting Weerribben-Wieden)