Een gelouterde specialist op IT-gebied, die de herpositionering van persoonsgebonden data wil koppelen aan de kwalitatieve opbouw van kunstmatige intelligentie zodat er een maatschappelijke en persoonlijke meerwaarde ontstaat.

R.F. (Rein) HOOGLAND

Een gelouterde specialist op IT-gebied, die de herpositionering van persoonsgebonden data wil koppelen aan de kwalitatieve opbouw van kunstmatige intelligentie zodat er een maatschappelijke en persoonlijke meerwaarde ontstaat.

IDEAAL

Een door alle betrokkenen  gedragen bewustwording van de voor- en nadelen van de IT-transitie. De technologie maakt letterlijk alles mogelijk. Daar moeten we gezamenlijk de juiste keuzes maken.

DOEL

Te komen tot een evenwichtige verhouding tussen mens en techniek met respect voor de natuur.

Hoe

Gebruikmakend van de jarenlange ervaring en opgebouwde (inter)nationale netwerken op transparante wijze een verbindende en initiërende rol spelen, door het gericht aanwenden en overdragen van opgebouwde kennis.

De technologie maakt letterlijk alles mogelijk. Daar moeten we gezamenlijk de juiste keuzes maken.

CURRICULUM VITAE

Meer dan 40 jaren ervaring op hard-, software en implementatie binnen het (inter)nationale bedrijfsleven. Enerzijds de grote soft- en hardware partijen, zoals o.a. Siemens en IBM, maar anderzijds ook de kleinere gerichte maatwerkleveranciers. Vanzelfsprekend niet zonder betrokken te worden bij fusies en overnames. Dit gekoppeld aan de schier onuitputtelijke bijscholing, bedrijfsopleidingen en externe seminars alsmede de verantwoordelijkheden op de daarbij horende managementechelons laat weinig ruimte voor onverwachte verrassingen.