Een generalist met overview en een proactieve hands-on mentaliteit zonder daarbij de details uit het oog te verliezen. Dit, gecombineerd met een sociaal bewogen inslag, levert een inspirerende en samenbindende houding.

G.J. (Georgina) van BUUL

Een generalist met overview en een proactieve hands-on mentaliteit zonder daarbij de details uit het oog te verliezen. Dit, gecombineerd met een sociaal bewogen inslag, levert een inspirerende en samenbindende houding.

IDEAAL

Grondstoffen worden schaars en door groeiende onmacht raken maatschappelijke verhoudingen in onbalans. De maatschappelijke uitdagingen zijn nog nooit zo groot geweest. We zijn echter zelf aan zet en kunnen ons niet langer achter anderen verschuilen. Nu is het moment om op respectvolle wijze gezamenlijk met inbreng van het eigen verantwoordelijkheidsgevoel oplossingen te vinden voor een betere wereld.

DOEL

Een transparante en eerlijke samenleving die toekomstbestendig en bewust omgaat met de wortels en acties van nu.

Hoe

Door het creëren van bewustwording en het nemen van verantwoordelijkheid voor ingezette acties. Echter zonder de keuzemogelijkheden voor volgende generaties dicht te timmeren. Dit vergt goede wederzijdse communicatie, vertrouwen en de bereidheid kennis en ervaringen te delen. In feite: stewardship met betrekking tot onze wereld en samenleving.

Persoonlijk en eigen belang maakt plaats voor toekomstbestendige bedrijfsvoering.

Middelen

Doelgerichte activiteiten gericht op een meer homogene samenleving en -werking van bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, burgers en overheden. Innovatieve technologie kan hier veel in betekenen en een positieve bijdrage leveren. Persoonlijk en eigen belang maakt plaats voor toekomstbestendige bedrijfsvoering. Hiervoor strategieën ontwikkelen en samen met organisaties operationaliseren.

CURRICULUM VITAE

Een bedrijfseconomische opleiding accountancy en controlling (WO) en ruime ervaring op het gebied van overheidsfinanciën (gemeenten) en bedrijfsleven in diverse geledingen en bestuurlijke lagen. Bedreven in het opzetten van interne beheersbaarheid en controle, risicomanagement en optimaliseren van de planning- en controlcyclus. Spin in het web op de gebieden strategie, management, beleid en financieel advies. Speciale interesse en verdiepte kennis van sociaal domein, onderwijs en sociale woningbouw.

Strategisch financieel advies bij de gemeente Amsterdam op directieniveau. Begeleider en onderzoeker van inkomende en uitgaande subsidietrajecten. Lid van auditcommissie gemeenteraad bij diverse gemeenten. Ervaring in het opzetten, uitvoeren en rapporteren van speciale onderzoeksprojecten, bijvoorbeeld financiële verbetering Veiligheidsregio en werking Jeugdzorg.

Meegewerkt aan transities in veranderende organisaties en de interne impact hiervan op de processen en de mensen die daar mee worden geconfronteerd. Geven van opleidingen op het gebied van projectmatig en opgavegericht werken. Mede ontwikkelen en aandragen van hulpmiddelen om mensen bij veranderende omstandigheden weer in beweging te krijgen.

Bestuurservaring opgedaan als lid en voorzitter Raad van Commissarissen van een woningcorporatie.

Lid van de Adviescommissie Sociaal domein van de gemeente Steenwijkerland.

Geven van administratief en financieel/fiscaal advies aan diverse stichtingen en verenigingen.